Tillverkning/Produktion Bjuv

Produktionsmedarbetare till Logent/Hello Fresh
Bjuv / Visstidsanställning